Herb: Dwarf Mentzelia


Latin name: Mentzelia pumila


Family: Loasaceae (Loasa Family)Description of the plant:Plant:
Perennial

Known hazards of Mentzelia pumila:

None known

Plant information taken from the Plants For A Future.