Herb latin name: Elaeagnus yoshinoi


Synonyms: Elaeagnus multiflora yoshinoi


Family: Elaeagnaceae (Oleaster Family)Description of the plant:Plant:
Deciduous
Shrub

Height:
5 m
(16 feet)

Flowering:
May

Known hazards of Elaeagnus yoshinoi:

None known

Plant information taken from the Plants For A Future.